Reparaad

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.reparaad.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarde van toepassing. Door gebruikt te maken van deze website, wordt jij geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en hiermee te hebben ingestemd.

Informatie op deze website
Reparaad streeft ernaar om op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, echter kunnen onjuistheden en onvolledigheden in deze informatie voorkomen. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Reparaad behoudt zich het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de site te wijzigen.

Functioneren van deze website
Reparaad aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website. Evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Reparaad heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Reparaad aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.